สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

หนังสือประชาสัมพันธ์

#
เลขที่หนังสือ
วันลงนาม
เรื่อง
รายละเอียด
จากหน่วยงาน
วันเผยแพร่
ไฟล์
 1  ขก 51008.1/ว232  01-09-2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(3,194.44 k)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  01-09-2566
 2  ขก 51008.1/ว142  30-05-2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(5,372.66 k)]    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว[โทร.043-001540]  30-05-2566
 3  51008.7/ว140  10-04-2566  ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ [ขนาดไฟล์(875.02 kb)]    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม[โทร.043-219119]  13-04-2566
ไฟล์ทั้งหมด : 3 จำนวนหน้า : 1 [ 1 ]